2 دقیقه برای مطالعه (458 کلمه)

کپسول غافث بوعلی دارو

کپسول غافث بوعلی دارو - طب سنتی - گیاهان دارویی کپسول غافث بوعلی دارو - طب سنتی - گیاهان دارویی

۶۰ کپسول ٧۵۰ ميلي گرم

ترکیبات: غافث، سنبل الطیب، گل سرخ، ترنجبین ، طباشیر 

خاصیت درمانی در طب سنتی:

باز کننده گرفتگی کبد و طحال و درمان یرقان سُدّی (انسدادی)  

آثار دارويی درمانی:

 کبد از مهمترین ارگان های بدن می باشد. بر اساس مبانی طب سنتی یکی از اعضای رئیسه به شمار می رود و وظیفه آن تولید خون می باشد؛ همچنین در طب کلاسیک، کبد محل متابولیسم بسیاری از مواد، ذخیره سازی گلیکوژن و خون سازی است. اختلال در عملکرد کبد سبب اختلال اساسی در عملکرد کل بدن می شود. در طب کلاسیک اختلال در عملکرد کبد سبب اختلال در خون سازی، اختلال در متابولیسم بسیاری از مواد، اختلال در جذب چربی ها و به دنبال آن ویتامین های محلول در چربی می شود. در دیدگاه طب سنتی، اختلال در عملکرد کبد باعث بهم ریختن تعادل اخلاط، ایجاد انواع سوء مزاج ها مانند سوء مزاج بلغمی، سوداوی، دموی یا صفراوی و یا حتی ایجاد اخلاط سوخته و به طور کلی اخلاط غیر طبیعی می شود، که این خود می تواند منجر به ایجاد انواع بیماری های بدن شده و حتی در ارگان های بدن اختلال ایجاد کند. در طب سنتی تنگی و بسته شدن مجاری، منافذ و عروق را به طور کلی سدّه می گویند. سدد از مهمترین امراض ایجاد شده در کبد می باشد و وجود سینوزوئیدهای فراوان در کبد، امکان بروز سدّه را در این اندام افزایش می دهد. کپسول غافث بوعلی دارو از داروهای مورد استفاده توسط حکیم ابوعلی سینا بوده و در باز کردن گرفتگی کبد و برطرف کردن یرقان بسیار مفید می باشد. بر روی اجزای تشکیل دهنده این فرآورده تحقیقات علمی انجام شده است. این تحقیقات نشان می دهد که اجزای این فرآورده می توانند سبب کاهش سطح سرمی آنزیم های کبدی، رفع سمیت کبدی، کاهش نکروز و جلوگیری از نشت سلول های التهابی شوند. اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی این فرآورده، به دلیل وجود ترکیبات پلی فنولی و فلاوُنوئیدی می باشد. 

کپسول گلنار بوعلی دارو
کپسول شیطرج بوعلی دارو

اطلاعات مرتبط