3 دقیقه برای مطالعه (544 کلمه)

شربت عناب بوعلی دارو

شربت عــناب بوعلی دارو - طب سنتی - گیاهان دارویی شربت عــناب بوعلی دارو - طب سنتی - گیاهان دارویی

شربت ٢٧۵ میلی لیتر

ترکیبات: عناب،شکر سرخ، آب دیونیزه شده 

خاصیت درمانی در طب سنتی: 

غلبه خون، درد سینه، سرفه خشک، آبله و ماشرا (ورم دموی رو و پیشانی با سرخی و خارش شدید)

منع مصرف:

در دوران بارداری و شیردهی بهتر است با مشورت پزشک مصرف شود.  

احتیاط مصرف:

بیماران دیابتیک با احتیاط مصرف کنند.  

شربت فودنج بوعلی دارو
شربت زوفا بوعلی دارو

اطلاعات مرتبط